แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการห้องสมุดงานวิจัย และกำหนดการเปิดให้บริการ


ปรับปรุงข้อมูล : 14/1/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1751

เป็น ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อาคารไบโอเทค) เยื้องหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ประกาศแจ้งย้ายห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื่องจากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้ย้ายที่ทำการสำนักงาน

จากชั้น 3 อาคารเทพประสงค์วรยศ(ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและฝึกอบรมนานาชาติ)

เป็น ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อาคารไบโอเทคเยื้องหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

จึงขอปิดการให้บริการรูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อจัดสถานที่

และจะพร้อมให้บริการแก่ผู้ที่สนใจต่อไป ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2557

โดยการให้บริการรายงานวิจัยทางเวบไซต์ยังให้บริการตามปกติ

แต่อาจล่าช้าในการให้บริการข้อมูลออนไลน์ใหม่ล่าสุดเดือนมกราคมค่ะ

 

พัชราภรณ์ ณ นคร

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2046

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
1758

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1016

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1062

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1118

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1251

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
943

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
752

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
846

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
703