แจ้งปรับปรุงเว็บไซต์เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงเครื่องแม่ข่าย


ปรับปรุงข้อมูล : 21/3/2557 14:16:54     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 553

          เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งการปรับปรุงเว็บเทมเพลตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนื่องจากพื้นที่เครื่องแม่ข่ายเว็บเทมเพลตเดิมเหลือน้อย จึงจำเป็นต้องย้ายไปเครื่องแม่ข่ายเครื่องใหม่ ทำให้มีผลกระทบต่อการเข้าใช้งานเว็บเครือข่ายของมหาวิทยาลัย รวมถึงเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยออนไลน์ด้วย 

           ซึ่งขณะนี้ได้ย้ายเครื่องแม่ข่าย พร้อมปรับปรุงระบบแสดงผลแบบใหม่หน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว แต่ฐานข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์บางส่วนยังไม่สามารถเข้าใช้ได้ ทางผู้ดูแลจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หากผู้ใช้งานต้องการใช้ข้อมูลเร่งด่วนหรือจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประการใด สามารถแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อกลับได้ ที่เบอร์ 053-873856 ทางผู้ดูแลจะติดต่อกลับเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันที

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

พัชราภรณ์ ณ นคร

ข่าวประกาศ    

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2046

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
1758

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1016

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1062

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1118

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1251

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
943

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
752

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
846

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
703