แจ้งปรับปรุงเว็บไซต์เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงเครื่องแม่ข่าย


ปรับปรุงข้อมูล : 21/3/2557 14:16:54     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 518

          เนื่องด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แจ้งการปรับปรุงเว็บเทมเพลตของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนื่องจากพื้นที่เครื่องแม่ข่ายเว็บเทมเพลตเดิมเหลือน้อย จึงจำเป็นต้องย้ายไปเครื่องแม่ข่ายเครื่องใหม่ ทำให้มีผลกระทบต่อการเข้าใช้งานเว็บเครือข่ายของมหาวิทยาลัย รวมถึงเว็บไซต์ห้องสมุดงานวิจัยออนไลน์ด้วย 

           ซึ่งขณะนี้ได้ย้ายเครื่องแม่ข่าย พร้อมปรับปรุงระบบแสดงผลแบบใหม่หน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว แต่ฐานข้อมูลรายงานฉบับสมบูรณ์บางส่วนยังไม่สามารถเข้าใช้ได้ ทางผู้ดูแลจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หากผู้ใช้งานต้องการใช้ข้อมูลเร่งด่วนหรือจำเป็นต้องใช้ข้อมูลประการใด สามารถแจ้งชื่อและเบอร์ติดต่อกลับได้ ที่เบอร์ 053-873856 ทางผู้ดูแลจะติดต่อกลับเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทันที

           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

พัชราภรณ์ ณ นคร

ข่าวประกาศ