รายชื่อหนังสือใหม่เดือน พฤศจิกายน 2557(New Item November 2014)


ปรับปรุงข้อมูล : 1/12/2557 8:39:03     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 787

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .                                   

  1. การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ. นงลักษณ์  ปูระณะพงษ์            รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  21 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 51                    Plant Nutrition Release in the Soils Using Different Organic Fertilizers. Nongluk  Phuranapong. 2014.

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ฉบับประจำเดือน  มิถุนายน   ๒๕๕๗
  2. วารสารวิจัยมข. ฉบับประจำเดือน  พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๗
  3. วารสารไทยคู่ฟ้า.
  4. อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน  กันยายน  ๒๕๕๗
  5. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน  สิงหาคม – กันยายน  ๒๕๕๗
  6. หนังสือพิมพ์ อินไซด์มจธ. ฉบับประจำเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
  7. Metrology info; November – December  2014.

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์(Full text)

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่(New list)

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2466

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
2664

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1315

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1301

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1340

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1527

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
1096

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
898

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
1000

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
867