เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6850

โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน ครั้งที่ 1 "สภาวิจัยแห่งชาติ"

ที่ได้จัดขึ้นในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทำให้ห้องบรรยายไม่สามารถรองรับได้ทั้งหมด จึงได้นำเอกสารประกอบการบรรยายมาเผยแพร่ในระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

โดยเอกสารประกอบการบรรยายมีรายละเอียดดังนี้ โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน "คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ"

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2381

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
2023

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1256

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1253

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1298

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1463

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
1057

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
859

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
961

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
827