แนะนำหนังสือใหม่ ห้องสมุดวิจัย เดือนสิงหาคม 2553


ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 8652

แนะนำรายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2553

1. การศึกษาระบบการผลิตมังคุด ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

        โดย ปณิดา กันถาด, ประสาทพร กออวยชัย, จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์และ ชัยวิชิต เพชรศิลา

2. การวินิจฉัยโรคไวรัสขอมันฝรั่ง โดยเทคนิควิธีการระดับโมเลกุล

        โดย พิภัทร เจียมพิริยะกุล

3. ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และโครงสร้างตลาดข้าวในเขตภาคเหนือตอนบน

        โดย อารีย์ เชื้อเมืองพาน, มนตรี สิงหะวาระ, เริงชัย ตันสุชาติ, ชนิตา พันธุ์มณี และชุมพล รินคำ

 

แนะนำผลงานทางวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้

1. เทคนิคการสร้างแพลงก์ตอนสัตว์อย่างยั่งยืน เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        โดย ขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม, บัญญัติ มนเทียรอาสน์, จงกล พรมยะ และสุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย

         คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(2553)

 

**สามารถดูตัวอย่างเอกสารได้ ที่รูปภาพด้านล่าง

ข่าวกิจกรรม    

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2381

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
2023

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1256

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1253

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1299

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1463

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
1057

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
860

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
961

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
828