นายเกษตร แสนวาสน์
พนักงานห้องสมุด


1/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
2/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
3/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
4/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
5/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
6/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
7/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
8/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
9/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
10/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
11/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
12/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
13/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
14/6/2564
ทั้งวัน
ลากิจส่วนตัว : ลากิจ
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : นายปริญญา เพียรอุตส่าห์

15/6/2564
ทั้งวัน
ลาป่วย : ขอลาป่วย
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : นายเกษตร แสนวาสน์

16/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
17/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
18/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
19/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
20/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
21/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
22/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
23/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
24/6/2564
ทั้งวัน
ลากิจส่วนตัว : ขอลากิจส่วนตัว
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : นายเกษตร แสนวาสน์

25/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
26/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
27/6/2564
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
28/6/2564
ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : นายเกษตร แสนวาสน์

29/6/2564
ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : นายเกษตร แสนวาสน์

30/6/2564
ทั้งวัน
ลาพักผ่อน : ขอลาพักผ่อน
สถานที่ :
จากระบบ : ระบบลาออนไลน์ , ผู้บันทึก : นายเกษตร แสนวาสน์