ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการข้อมูลงานวิจัย

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4155

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

 

ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้ให้บริการข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 2 ช่องทาง


คือ ผ่านระบบออนไลน์ทางเวบไซต์ห้องสมุดงานวิจัย

 และให้บริการระบบเอกสารรูปเล่มในห้องสมุดงานวิจัย ในวันและเวลาราชการ

ณ ชั้น 3 อาคารเทพประสงค์วรยศ (ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ)

 

โดยระบบออนไลน์จะมีการอัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ

โดยผู้ใช้บริการสามารถค้นหารายชื่อเอกสารที่ต้องการได้จาก รายชื่อเอกสารในห้องสมุด

และสามารถดูเอกสารออนไลน์ได้ทาง เอกสารงานวิจัยออนไลน์ 


ในกรณีที่ไม่พบเอกสารออนไลน์ สามารถมาใช้บริการห้องสมุดงานวิจัยได้ในวันและเวลาราชการ

ข่าวล่าสุด