หนังสือใหม่ประจำเดือน เมษายน 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 5/4/2554 12:18:32     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4698

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือใหม่ ห้องสมุดงานวิจัย

เดือนเมษายน พ.ศ.2554

  1. การวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตทรัพยากรประมงเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบท้องถิ่น : บัญญัติ มนเฑียรอาสน์ : เลขเรียกหนังสือ 2554/ :417 น.
  2. แนวทางการผลิตปลาบู่ขนาด 300 – 600 กรัมเชิงพาณิชย์ในระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเป็นอาหารปลอดภัยในการส่งออก : ประจวบ  ฉายบุ : เลขเรียกหนังสือ 2554/ :89 น.
  3. การศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพืชสกุลครามด้วยเทคนิคเครื่องหมายโมเลกุล : กมลพร ปานง่อม : เลขเรียกหนังสือ 2554/ :62 น.
  4. การจัดการฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศกับการค้าขายชายแดนและการค้าผ่านแดนไทยกับกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : นคเรศ รังควัต : เลขเรียกหนังสือ 2554/ :97 น.
  5. การเก็บรักษาหนอนแดงมีชีวิตเพื่อเป็นอาหารปลาสวยงามเชิงพาณิชย์ : สุฤทธิ์ สมบูรณ์ชัย : เลขเรียกหนังสือ 2554/ 52 น.

ข่าวล่าสุด