หนังสือใหม่ประจำเดือน พฤษภาคม 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 6/2/2554 17:08:42     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4772

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

สามารถใช้เอกสารรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ที่ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ในวันและเวลาราชการ

และสามารถสืบค้นข้อมูลออนไลน์ได้ที่ เอกสารงานวิจัยออนไลน์

  1. ปฎิภาณ สุทธิกุลบุตร.  2554.  การพัฒนาคำแนะนำปุ๋ยเคมีสำหรับมันฝรั่งตามผลวิเคราะห์ดินโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 113 หน้า.
  2. นคเรศ รังควัติ.  2554.  ผลกระทบการเปิดให้บริการร้านเกมที่ตั้งอยู่รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 55 หน้า.
  3. อำนวยพร ใหญ่ยิ่ง.  2554.  การศึกษาชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง/กรณีศึกษาบ้านร่องเย็น อ.สอง จ.แพร่.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 150 หน้า.
  4. มงคล ถิรบุญยานนท์.  2554.  การคัดเลือกและศึกษาคุณสมบัติของโปรไบโอติกแบคทีเรียกรมแลคติกจากมูลทารกที่มีประสิทธิภาพยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งลำไส้.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 34 หน้า.
  5. รังสิมา อัมพวัน.  2554.  การพัฒนาการผลิตหัวพันธุ์บุกเนื้อทรายขนาดจิ๋วเชิงพาณิชย์เพื่อใช้เป็นท่อนพันธ์ด้วยนะบบไปโอรีแอกเตอร์จมชั่วคราว.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 83 หน้า.
  6. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส.  2554. การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหยจากพืชท้องถิ่นในจังหวัดแพร่.  รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 65 หน้า.

ข่าวล่าสุด