รายชื่อหนังสือใหม่เดือน พฤศจิกายน 2557(New Item November 2014)

ปรับปรุงข้อมูล : 1/12/2557 8:39:03     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 889

กลุ่มข่าวสาร :

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ .                                   

  1. การปลดปล่อยธาตุอาหารพืชในดินที่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดต่างๆ. นงลักษณ์  ปูระณะพงษ์            รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้  21 หน้า.  เลขเรียกหนังสือ 2557 / 51                    Plant Nutrition Release in the Soils Using Different Organic Fertilizers. Nongluk  Phuranapong. 2014.

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ

  1. วารสารการพยากรณ์ผลผลิตการเกษตร ฉบับประจำเดือน  มิถุนายน   ๒๕๕๗
  2. วารสารวิจัยมข. ฉบับประจำเดือน  พฤษภาคม – มิถุนายน  ๒๕๕๗
  3. วารสารไทยคู่ฟ้า.
  4. อนุสารอุดมศึกษา. ฉบับประจำเดือน  กันยายน  ๒๕๕๗
  5. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน  สิงหาคม – กันยายน  ๒๕๕๗
  6. หนังสือพิมพ์ อินไซด์มจธ. ฉบับประจำเดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗
  7. Metrology info; November – December  2014.

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์(Full text)

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่(New list)

ข่าวล่าสุด