ข่าวประชาสัมพัีนธ์จาก สวทช.เครือข่ายภาคเหนือ

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 5464

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

จำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยโครงการศูนย์หนังสือ  สวทช.เครือข่ายภาคเหนือ ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแหล่งรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อจำหน่ายแก่นักเรียน นักศักษา นักวิจัย ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ประชาสัมพันธ์รายการจำหน่ายสื่อสิ่งพิมพ์ดังนี้

เอกสารแนะนำรายการสื่อสิ่งพิมพ์

โดยศูนย์หนังสือ สวทช.เครือข่ายภาคเหนือ ตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ใกล้คณะบริหารธุรกิจ)

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเทพี พระบาง 0-5322-6264 หรือ www.nn.nstda.or.th/bookstore

ข่าวล่าสุด