ประชาสัมพันธ์โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4967

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน ครั้งที่ 1 "สภาวิจัยแห่งชาติ"

ด้วยฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย สำนักวิจัยฯ ได้จัดโครงการนักวิจัยพบแหล่งทุน 

ในการนี้ได้เชิญ ผอ.สุนันทา สมพงษ์ จากกองภารกิจและประสานงานวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป

ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น. 

ณ ห้องประชุม 101 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ

รายละเอียดดังนี้

กำหนดการและรายละเอียด

บุคลากรและผู้ที่สนใจโปรดแจ้งการเข้าร่วมไปยังฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย 0-5387-5113-4

ภายในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554

ข่าวล่าสุด