หนังสือใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม 2554

ปรับปรุงข้อมูล : 8/10/2554 15:21:23     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6796

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือใหม่ประจำเดือน กรกฎาคม 2554
  1. การคัดแยกและประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ที่สามารถกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟต์ในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ : ฐปน ชื่นบาล 2554 : เลขเรียกหนังสือ 2554/
  2. การบำบัดน้ำทิ้งจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยพืชน้ำและสาหร่าย : ศิราภรณ์ ชื่นบาล   2554 : เลขเรียกหนังสือ 2554/ 
  3. การใช้กากสลัดปาล์มเป็นวัตถุดิบในอารหารปลาดุกลูกผสม : ยุทธนา สว่างอารมณ์ 2554 : เลขเรียกหนังสือ 2554/ 
  4. การปรับปรุงพันธุ์ฟาแลนนอปซิสโดยการผสมข้ามสกุล : เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ 2554 : เลขเรียกหนังสือ 2554/ 
  5. ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเส้นใยเห็ดหอมที่เลี้ยงในอาหารเหลวต่อเชื้อก่อโรคท้องร่วงและข้ออักเสบในสุกร : เรือนแก้ว  ประพฤติ 2554 : เลขเรียกหนังสือ 2554/ 
  6. ศักยภาพด้านการตลาดและความเต็มใจจะจ่ายสินค้าเนื้อสุกรอินทรีย์ในจังหวัดเชียงใหม่ : อายุส หยู่เย็น 2554 : เลขเรียกหนังสือ 2554/     

ข่าวล่าสุด