ประชาสัมพันธ์รายชื่อเอกสารงานวิจัยที่ให้บริการในห้องสมุดงานวิจัย

ปรับปรุงข้อมูล : 2/4/2554 10:37:25     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3569

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

สามารถดูรายชื่อเอกสารผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ให้บริการในห้องสมุดงานวิจัยกว่า 700 รายการ

หรือ http://librae.mju.ac.th/office/librae/doc/20963.pdf

และกำลังพัฒนาระบบการสืบค้นรายชื่อ และให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ เร็วๆนี้

ข่าวล่าสุด