หนังสือใหม่ เดือนสิงหาคม 55

ปรับปรุงข้อมูล : 11/7/2555 9:55:48     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6421

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการ. 

๑.     การใช้กวาวเครือขาวเพื่อการคุมกำเนิดในสุนัขเพศเมีย, ไพโรจน์  พงศ์กิดาการ , รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๘ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕/๔๔.

๒.     การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจำแนกศักยภาพถิ่นที่ขึ้นของไม้สักในธรรมชาติบริเวณอุทยานแห่งชาติ แม่ยม จังหวัดแพร่. คนิติน  สมานมิตร.   รายงานผลการวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๖ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๕ / ๔๕.

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

๑.     วารสารวิจัย มข. ( สาขามนุษย์ศาสตร์ ) ฉบับประจำเดือน  กรกฎาคม – กันยายน   ๒๕๕๕. 

๒.     วารสารวิจัย มข. ( สาขาธุรกิจ )  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม  –  ธันวาคม  ๒๕๕๕.

๓.     อนุสารอุดมศึกษา ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๕.

๔.     จุฬาภรณ์วิจัย ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๕.

๕.     จดหมายข่าว สวทช. ภาคเหนือ  ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน   ๒๕๕๕.

 

ดาวน์โหลด

ข่าวล่าสุด