ผู้ประสานงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
Tel. 3423 , E-mail panuluck@mju.ac.th
พนักงานห้องสมุด
Tel. 3407 , E-mail kasad@mju.ac.th