ประวัติความเป็นมา

ฝ่ายวิจัย สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ก่อตั้งในปี พ.ศ.2518

จนกระทั่งปี พ.ศ.2554 ได้มีการปรับโครงสร้างหน่วยงาน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย  

 

สถานที่ติดต่อ : 

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (อาคารไบโอเทค) เยื้องหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร.0-5387-3423