หนังสือใหม่ เดือนมกราคม 2557


ปรับปรุงข้อมูล : 11/2/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 605

หนังสือใหม่ เดือน มกราคม 2557

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . 

1. การแยกเชื้อแบคทีเรียออกซิไดซ์ซัลเฟอร์เพื่อกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์.  ศรีกาญจนา  คล้ายเรือง.              รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๕๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๖/ช๓๙. ๐๕                                                                 

 

วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

  1. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม   ๒๕๕๖
  2. วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  ๒๕๕๖
  3. วารสารไทยคู่ฟ้า ฉบับประจำเดือน กันยายน  ๒๕๕๖
  4. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๕๖
  5. จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่