หนังสือใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2557


ปรับปรุงข้อมูล : 4/3/2557 0:00:00     ที่มา : ห้องสมุดงานวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 697

หนังสือใหม่ เดือน กุมภาพันธ์ 2557

รายงานผลการวิจัย, ประชุมสัมมนาทางวิชาการและหนังสืออื่นๆ . 

 1. การมีเสถียรภาพและค่าเหมาะที่สุดของแบบจำลองระบบประสาท  เกรียงไกร  ราชกิจ. รายงานผลการวิจัย  มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ๒๓ หน้า. เลขเรียกหนังสือ ๒๕๕๗ / ๐๑                                                                

Stabilization and Optimization of Neural Networks. Grienggrai Rajchakit. 2014.

2.การปรับปรุงพันธุ์มันฝรั่งเพื่อการแปรรูปในเชิงพาณิชย์. ศิริพร  พงศ์ศุภสมิทธิ์, เรือนแก้ว ประพฤติ , ชลิต พงศ์ศุภสมิทธิ์. 2557.

Potato Improvement for Commercial Processing . Siriporn  Pongsupasamit . Ruenkew Praprut , Chalit Pongsupasamit . 2014

 

 วารสาร, ข่าวสารต่างๆ 

 

  1. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ฉบับประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม   ๒๕๕๖
  2. วารสารงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ฉบับประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม  ๒๕๕๖
  3. วารสารไทยคู่ฟ้า ฉบับประจำเดือน กันยายน  ๒๕๕๖
  4. จดหมายข่าว วช. ฉบับประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม  ๒๕๕๖
  5. จดหมายข่าวธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดรายการหนังสือใหม่

ข่าวล่าสุด

การขอสนับสนุนงบประมาณการนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา

5/9/2560 16:09:48
2046

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน ตุลาคม 2558 (New Item October 2015)

2/11/2558 11:12:27
1758

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน กันยายน 2558 (New Item September 2015)

1/10/2558 16:38:51
1016

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน สิงหาคม 2558 (New Item August 2015)

3/9/2558 8:49:13
1062

รายชื่อหนังสือใหม่ กรกฏาคม 2558(New Item July 2015)

11/8/2558 10:32:50
1118

รายชื่อหนังสือใหม่ เดือนมิถุนายน 2558(New Item June 2015)

2/7/2558 8:04:48
1251

รายชื่อหนังสือใหม่ พฤษภาคม 2558 (New Item May 2015)

28/5/2558 14:15:05
943

รายชื่อหนังสือใหม่เดือน เมษายน 2558 (New Item April 2015)

28/5/2558 14:12:33
752

รายชื่อหนังสือใหม่ มีนาคม 2558 (New Item March 2015)

28/5/2558 14:03:25
846

รายชื่อหนังสือใหม่ กุมภาพันธ์ 2558(New Item February 2015)

2/3/2558 9:07:07
703